×

selector

ACCIONS CAMINIS A DEBAT!

6a SESSIÓ DEL GRUP DE TREBALL

En la sisena sessió del grup de treball del projecte Caminis, celebrada el passat 18 de juny al Col·legi Sagrado Corazón, sotmetrem a debat les mesures del pla d'accions

Us contem com va anar:

Arriba la fi de curs i la sisena sessió del grup de treball de Caminis, que a més és l’última d’aquesta etapa del projecte. Aquesta s’ha celebrat el passat 18 de juny al Col·legi Sagrado Corazón, i l’objectiu ha estat el de fer una exposició de les accions que es proposen en el projecte i portar-les a debat i reflexió, i al mateix temps fer un comiat d’aquesta etapa que ha durat dos cursos escolars.

L’objectiu principal de la sessió era conèixer les accions resultants que es proposen després de tot el procés participat en el Grup de Treball i sotmetre-les a debat per a detectar possibles conflictes i entrebancs, i determinar prioritats

En aquesta sessió vam recordar quin va ser el Manifest que es va formular des del Grup de Treball en aquella Primera sessió, des d’on es desprenien els grans objectius del projecte en el marc de la ciutat de Dénia, La Xara i Jesús Pobre i entorn dels centres educatius:

  • Garantir l’autonomia de la infància
  • Garantir la salut i el benestar de la infància

I a continuació es van exposar les línies estratègiques que persegueixen complir-los:

  • Enfortir les xarxes de confiança
  • Adequar la ciutat a la infància
  • Promoure un canvi de mentalitat
  • Enfortir la participació en la vida pública
  • Potenciar les xarxes institucionals

Les accions que van en la línia D’ENFORTIR LES XARXES DE CONFIANÇA tracten de plantar la llavor, d’impulsar mesures que puguen crear complicitats i engegar altres sinèrgies.

Algunes de les mesures d’aquesta línia estratègica són els Acompanyaments grupals (a peu, amb bici o amb cotxe compartit) o altres eines de control difús que busquen el compromís social de persones que tenen una situació estratègica en l’entorn dels centres educatius i altres espais d’ús quotidià de la infància.

Les accions que van en la línia d’ADEQUAR LA CIUTAT PER A LA INFÀNCIA tracten de millorar l’entorn físic, de transformar la ciutat i sobretot l’espai públic per tal que siga una ciutat que acullga la infància, que responga a les seues necessitats i desitjos.

L’acció principal d’adequació de la ciutat, la Xarxa de camins escolars i itineraris quotidians, ja es va tractar en la darrera sessió. Tot i que apareixen altres mesures de pacificació de l’entorn d’accés a les escoles, d’aparcaments satèl·lit que allunyen els cotxes dels centres escolars o propostes relacionades amb el transport col·lectiu.

Les accions relacionades amb la transformació social són més complexes perquè depenen de tantes variables que fa difícil garantir-ne l’èxit. En tot cas, la intervenció urbana ajuda a re-teixir les relacions socials facilitant espais de trobada. L’adequació d’aquestes espais esdevé doncs una de les accions imprescindibles (tot i que no suficients)

A més de les anteriors, es planteja que hi haja sempre accions dirigides a PROPICIAR UN CANVI DE MENTALITAT, accions de sensibilització i reeducació cap a hàbits de mobilitat sostenible, saludable, etc.

I al mateix temps, que s’obriguen canals i s’engegeun instruments perquè la infància (i la comunitat escolar) participe més en la presa de decisions de com volem que siga la nostra ciutat, el que hem anomenat ENFORTTIR LA PARTICIPACIÓ.  En aquesta línia estaria la continuïtat del Grup de Treball iniciat en aquest projecte, la creació d’una comissió específica en l’administració local o la posada en marxa del Consell de la Infància.

La dinàmica, en aquesta ocasió, va ser la de formar dos grups i generar debat sobre les accions que generaren més discussió.

Cada grup havia de prendre una posició a favor o en contra del tema a debatre i construir una argumentació que els servira per a la discussió en el debat.

Entre els temes a debatre van destacar dos relacionats amb l’enfortiment de xarxes de confiança: els Acompanyaments grupals i els Col·legues de la Infància.

Les accions relacionades amb l’enfortiment de les xarxes de confiança són les que major diversitat d’opinions generen

Conclusions del debat:

- Sobre les eines de control difús: Col·legues de la Infància, es va parlar sobre la implicació del comerç com espai conegut on sentir-se segur/a.

Es considera que aquesta eina pot contribuir a augmentar la percepció de seguretat que tenim dels carrers.

En canvi, hi ha conflictes que cal resoldre, com ara la no coincidència d’alguns horaris comercials amb l’horari d’entrada i d'eixida de les escoles, la possible incomoditat per a la persona responsable del comerç o la interferència amb la seua activitat, i la falta de teixit comercial. També s’apunta que no és una eina aplicable a tots els centres escolats.

- Sobre els Acompanyaments Grupals, ens centrem a parlar sobre el Bus a peu (acompanyaments de grups d’alumnat que van a peu amb el suport de unes poques persones adultes).

La visió negativa s’argumenta des de la falta de confiança que les famílies poden tenir en cedir responsabilitats en persones voluntàries i la dificultat d’aconseguir persones que es comprometen. Quan es parla de la implicació de l’AMPA, es parla de no carregar en excés aquesta entitat.

Sobre l’aplicabilitat a tots els centres hi ha discrepància d’opinions.

Però sí que es té en compte que pot ser una eina d’aprenentatge d’hàbits saludables. Es parla dels efectes positius d’aquesta acció sobre la salut de la infància, l’activitat física, la facilitació de les relacions socials, el coneixement de l’entorn, etc. A més hi ha efectes positius sobre l’entorn, menys contaminació, menys arribada de cotxes, carrers més segurs, etc. També es considera una eina de ràpida posada en marxa, sense cost econòmic i d’efectes immediats, una eina flexible i adaptable a les persones.

Finalitzem la sessió acomiadant-nos d’aquesta etapa i explicant que el projecte Caminis tindrà continuïtat en el proper curs amb la posada en marxa d’algunes de les mesures del Pla d’accions.

Moltes gràcies a totes les persones que han participat d’aquest Grup de Treball durant els dos cursos de durada, esperem retrobar-nos en les futures accions de Caminis!

TOP